Kibr - , , , .
Kibrlnmq .- , ,
Kigiz -; ; // .
Kiygizmq- , (-. -.)
Kiyik - , .
Kiynlmq. - , , ; kiyilgn ko'ylk
Kiyim -, , ; yoq- , - , ichki- , - ning yyangisi yyaxshi, dqsting eskisi . , - .
Kiyim-bsh - .
Kiyinmq -, ,
Kiynntirmq.-, ( -.),
Kiymq- , ( ); singilim yyangi ko'ylk kiydi .
Kilgrmmli-; uch-tsh .
Kilmtrli- o'n - msf .
Kim - ; -kldi? ?
Kinmdir -- -dir kldi - .
Kims - , . -, -, bir- sizni chqiryyapti - . 2 , .
Kimssiz .-I ; 2
Kindik .- , ; , //
Kinyya - 1 , 2 ; 3 ; nzik- .
Kinyyali - 1 , ; 2 ;
Kisk- .
Kiprik-
Kir - ( , . .); , - ko'ylk , 2 ( ); -yuvmq ,- bo'lmq , , ko'nglid - yo'q .
Kir - ; ; -qilmq , mshin- qilmq - puli, - hki .
Kirgizilmq- , , , , ro'yxtg o'zgrishlr kirgizildi .
Kirdikr - ; ,
Kirim - ; .
Kiritilmq - . kirgizilmq
Kiritmq - , ,
Kirish- 1 , ; // , 2 ; // , -so'zi 3 , // ; tilshunslikk- .
Kirishmq-I , , ; 2 ( ); 3 ( ).
Kirmq - 1 , , . ; 2 , ; 3 qish kirdi .
Kiss- ; // .
Kissvur.- ,
Kitb - ; ; -mgzini .
Kitbxn - ().
Kitbshuns- .
Kitbshunslik-.
Kifyya- .,
Kifyyalnmq.- ,
Kift - ; // .
Kichik- 1 , ; 2 ; ; -o'g'il .
Kichiklshtirmq - kichiklshtirilgn ftsurt .
Kichiklshtirmq-
Kichkin- , , .
Kishn-, - slmq .
Kishnlmq.- ; .
Kishi -, ; erkk- , xtin- , - bilms
Kishilik -1 ; // ;- jmiyyati , 2 . ; - lmshi .
Kishnmq - ; .
Klvishli - .
Klssik .-
Knpkli - .
Knyyazlik.-.,
Kliin- ; -hukumt
Kvlmq-; , , ; .
Kvlnmq. -, , , ; krtshk kvlnib lindi , bunch kvlnsn? .
Kvltmq - (-. -.).
Kvlsh.- ; ;
Kvlshtirmq -1 ; , ; 2 , .
Kint.- 1 ; 2 ;
Kynmq ,- (), ;
Kkil.- ,
Kllgillik.-
Kllktivlshmq-
Klxzlshtirmq - .
Klxzchi - -yol .
Kmbynchi -.
Kmil - , , ; ishnchim- ( ) .
Kmissrlik .-1 ;. 2
Kmissin- .
Kmmunl- .
Kmmunistik- .
Kn-1 ; , ; 2 , .
Knkrt- ; -misl .
Knkrtlshtirilmq - .
Knkrtlshtirmq -.
Knkrtlik- .
Knsrv- ; // ; -qilmq .
Knsrvtiv -; - prtiyyalr .
Knspktiv - .
Knstituin -; -huquq .
Knstituiyyali- , ; - mnrxiyya .
Knstruktiv- .
Knsullik -; // .
Knsulxn - ().
Kntinntl- ; - iqlim .
Kntrl -; - ish
Kntrllik -; trbiyyachilr kntrlligid , - qilmq .
Kntrlsiz -; ;
Kntrlsizlik -, .
Kntrrvlyuin- .
Knturli -; -xrit .
Knntrin -.
Knntrik -. , ;- ynlr .
Knchi- ; ; .
Knchilik - .
Knsrtivlshmq -.
Kprtivlshtirmq- , .
Kptk -.
Krjm- , , .
Krxn -.
Ks - ( , ).
Kschbrg- . .
Ksib -; .
Ksibchilik -I ; ; 2 -qilmq , .
Ksmtik- .
Ksmik -; -km .
Ksv -.
Ktib -1 ; 2 . .
Ktlt -, ; // .
Kshki - . , ; - u kls , .
Kshn -, ; .