Monumenta altaica

  


 • A - Akademik
 • Akillamoq - Astronomik
 • Atayin - Aholi

 • Bab-baravar - bo'lmq
 • Biblitekachi - Biqin
 • Bb - Bo'htnchi

 • V - Vujud

 • Gvd - Go'shtdr

 • D - Diqqxinfs
 • Dvdirmq - Do'qilltmq

 • bto'yms - echmoq

 • Yo - Yog'ch

 • Jbduq - Jo'yya

 • Zbrdst - Zo'rg'

 • Ibr - Inqilbchi
 • Ip - Ig'vgr

 • Yigirm - Yo'g'nlik

 • Kbi - Kchkurungi
 • Kibr - Kshn
 • Krxmllmq - Ko'hnlik

 • Lb - Lo'ttivzlik

 • m - Mhsult
 • Mv - Miqyos
 • Mbynig - Mo''tbr

 • N - No'xt

 • ddiy - rqli
 • silmq - hu

 • Pznd - Po'sht

 • Rvish - Ro'shnlik

 • Sbb - Svrkchi
 • Svlmq - Skripkchi
 • Smnli - So'qqbshlik

 • Tjjub - Thrir
 • Tbrnmq - Tiqmoq
 • To - Tog'ora
 • Tradicion - Tuhfa
 • To'g'arak - To'g'risi

 • U - Uquvli

 • Fvquldd - Futuristi

 • Xbr - Xlrli
 • Xd - Xo'sh

 • Chavandoz - Cho'g'

 • Shabada - Sho'xlik

 • E - Ehtiros

 • Yuborilmoq - Yuqumsiz

 • Yyagana - Yyag'ir

 • O' - O'ngrmq
 • O'pirilish - O'g'o'

  Қ

 • Qabila - Qahqaha
 • Qidirish - Qiyyasig
 • Qobil - Qog'azboz
 • Qubba - Qo'g'irchok

  Ғ

 • G'avvoch - G'arazguylik

  Ҳ

 • Ha - Hiqichoq
 • Hovli - Hurkitmoq